Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề thi toán 6 HK 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ngọc Hiển (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:19' 04-02-2020
  Dung lượng: 99.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I KHỐI 6 - NĂM HỌC 2018 - 2019

  
  Mức độ số câu hỏi
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  1
  Tập hợp . Phần tử của tập hợp
  1
  
  
  
  
  1
  
  
  2
  Tập hợp các số tự nhiên
  
  
  
  
  
  
  
  Chương 1 (SH)
  Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên
  3
  Ghi số tự nhiên
  
  1
  
  
  
  
  
  
  4
  Số phần tử của một tập hợp . Tập hợp con
  1
  
  
  
  
  
  
  
  5
  Phép cộng và phép nhân
  
  
  
  
  
  
  
  
  6
  Phép trừ và phép chia
  
  
  
  
  
  
  
  
  7
  Lũy thừa với số mũ tự nhiên . Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
  
  
  
  
  1
  
  
  
  8
  Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  
  
  
  
  
  
  
  
  9
  Thứ tự thực hiện các phép tính
  
  
  1
  
  
  
  
  
  10
  Tính chất chia hết của một tổng
  
  
  
  
  
  
  
  
  11
  Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  12
  Dấu hiệu chia hết cho 3 , cho 9
  
  
  
  
  
  
  
  
  13
  Ước và bội
  
  
  1
  1
  
  
  
  
  14
  Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số ngtố
  
  
  
  
  
  
  
  
  15
  Phân tích một số ra thừa số ng tố
  
  
  
  
  
  
  
  
  16+17
  Ước chung và bội chung ƯCLN + BCNN
  
  
  
  
  1
  
  
  Chương 1 (SH):Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên
  
  
  
  
  
  
  
  Chương 2 (SH) Số Nguyên
  1
  Làm quen với số nguyên âm
  
  
  1
  
  
  
  
  
  2
  Tập hợp các số nguyên
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  Cộng hai số nguyên cùng dấu
  
  
  
  
  
  
  
  
  5
  Cộng hai số nguyên khác dấu
  
  
  
  
  
  
  
  
  6
  Tính chất của phép cộng các số nguyên
  
  
  1
  
  
  
  
  
  7
  Phép trừ hai số nguyên
  
  
  
  
  
  
  
  
  8
  Qui tắc dấu ngoặc
  
  
  
  
  
  
  
  Chương 2 (SH) Số Nguyên
  
  
  
  
  
  
  
  

  Chương 1 (HH) Đoạn Thẳng
  1
  Điểm – Đường thẳng
  1
  
  
  1
  
  
  
  
  2
  Ba điểm thẳng hàng
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  Đường thẳng đi qua hai điểm
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  Thực hành
  
  
  
  
  
  
  
  
  5
  Tia
  
  
  1
  
  
  
  
  
  6
  Đoạn thẳng
  
  
  
  
  
  
  
  
  7
  Độ dài đoạn thẳng
  
  
  
  
  1
  
  
  
  8
  Khi nào thì
  AM + MB = AB
  
  
  
  
  
  1
  
  
  9
  Vẽ đoạn thẳng biết độ dài
  
  
  
  
  
  
  
  
  10
  Trung điểm của đoạn thẳng
  
  
  1
  
  
  
  
  Chương 1 (HH) Đoạn thẳng
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng
  3
  1
  6
  2
  3
  2
  
  

  Trắc nghiệm : (3 điểm) Hãy điền chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào ô dưới đây
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Câu 1: Các cách viết sau, cách nào viết đúng:
  A ) 0 ( N B ) 0 ( N * C ) ( N D ) 0 ( N
  Câu 2: Cho tập hợp A = (15 ; 24 ( Cách viết nào cho kết quả đúng:
  A ) 15 ( A B ) (15 (( A
  C ) (15 ; 24 (( A D ) (15 (( A
  Câu 3: Cho tổng: A = 0 +1 + 2 + .... + 9 + 10. Kết quả của tổng là:
  A ) A = 54 B ) A = 57 C ) A = 55 D ) A = 56
  Câu 4: Kết quả
   
  Gửi ý kiến