Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đại số 7. Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ngọc Hiển (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:38' 13-10-2021
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô
  đến dự giờ môn Toán lớp 7A2
  a. Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng Oxy: A(2;3) ; B(-1;4) ; C(-2;-1); D( 0;5)
  b. Xác định tọa độ các điểm sau trên mặt phẳng Oxy:
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  1. Mặt phẳng tọa độ Oxy được chia làm 4 phần theo chiều ngược kim đồ hồ, các khoảng chia trên mặt phẳng tọa độ phải bằng nhau
  2. Xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy bằng cặp số ( x ; y )
  3. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O ( 0 ; 0 )
  ……
  ( 4 ; 2 )
  ……
  ( 7 ; 4 )
  ……
  ( 1 ; 3 )
  ……
  ( 1 ; 8 )
  ……
  ( 6 ; 7 )
  ……
  ( 5 ; 0 )
  ……
  ( 10 ; 8 )
  ……
  ( 8 ; 3 )
  ……
  ( 0 ; 7 )
  ……
  ( 5 ; 9 )
  ……
  ( 1 ; 3 )
  ……
  ( 5 ; 0 )
  Hãy tìm tọa độ được ghi ở dưới, tương ứng các chữ cái trên mặt phẳng tọa độ Oxy ( Điền thêm dấu của tất cả các chữ cái sau tìm được )
  * Giaëc : Thaùng 1-1258: 03 vaïn quaân Moâng do Ngoät Löông Hôïp Thai chæ huy theo ñöôøng Soâng Thao qua Baïch Haïc ñeán Bình Leä Nguyeân sau ñoù tieán vaøo Thaêng Long. Khoâng laâu sau thì laâm vaøo khoù khaên.
  * Ta : Rút khỏi Thăng Long, thöïc hieän “ vöôøn khoâng nhaø Troáng”. 29–1–1258,Chôùp thôøi cô, ta phaûn coâng lôùn ôû Ñoâng Boä Ñaàu.
  Kết quả : Quân Mông Cổ thua trận, rút chạy về nước.
  C
  ……
  ( 4 ; 5 )
  ……
  ( 5 ; 9 )
  ……
  ( 10 ; 8 )
  ……
  ( 4 ; 2 )
  ……
  ( 1 ; 8 )
  ……
  ( 10 ; 8 )
  ……
  ( 5 ; 0 )
  ……
  ( 8 ; 3 )
  ……
  ( 4 ; 2 )
  ……
  ( 10 ; 8 )
  ( 1258 ) LẦN THỨ NHẤT
  C
  C
  C
  O
  O
  O
  O
  H
  N
  N
  N
  G
  G
  Q
  U
  A
  A
  U
  X
  M
  M
  M
  X
  L
  C
  A
  B
  A
  B
  C
  D
  E
  G
  H
  A
  B
  D
  C
  A
  B
  B’
  C’
  C
  A’
  D
  D’
  F
  Chia 4 nhóm cho HS vẽ bảng phụ. Hãy xác định tọa độ các điểm trên mặt phẳng Oxy và dùng viết mực nối các điểm với nhau
  Nhóm 1: Tọa độ các điểm
  A(-7;2); B(-3;2); C(-7;8)
  Nhóm 2: Tọa độ các điểm A(1;8); B(7;8); C(7;4); D(1;4)
  Nhóm 4: Tọa độ các điểm A(-8;-3); E(-9-;-2); B(-4;-3); F(-3;-2);
  C(-4;-5); G(-3;-6)
  D(-8;-5); H(-9;-6
  Nhóm 3: Tọa độ các điểm A(3;-2); A’(3;-4); B(8;-2); B’(8;-4);
  C(6;-4); C’(6;-6)
  D(1;-4); D’(1;-6
  ỨNG DỤNG
  MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
  TRONG VẼ MỸ THUẬT -
  VẼ NHÂN VẬT HOẠT HÌNH
  -1
  -2
  -3
  -4
  -5
  -7
  -6
  -8
  -9
  -10
  -11
  -12
  -13
  -1
  -2
  -3
  -4
  -5
  -7
  -6
  -8
  -9
  -10
  -11
  -12
  1
  3
  2
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  X
  y
  HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG
  Phát phiếu học tập theo nhóm yêu cầu học sinh về nhà làm
  NHÓM 1:
  NHÓM 2:
  NHÓM 3:
  NHÓM 4:
  Hướng dẫn về nhà
  HS ôn và học bài.
  HS làm bài tập trong SGK
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu…
  HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG
  6 m
  8 m
  A
  B
  C
  CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  CHÚC TÁC THẦY VÀ CÁC EM HỌC SINH DỒI DÒA SỨC KHỎE
   
  Gửi ý kiến