Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VĂN BẢN MỚI > Trao đổi kinh nghiệm >

  Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giao lưu văn hoá

  Trong cuốn “Có một nền văn hóa Việt nam” do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản năm 1946 (trang 25), tác giả Hoài thanh có trích dẫn một câu trong bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc gặp gỡ giới trí thức, văn nghệ sĩ ở thủ đô Hà Nội vào lúc tình thế nước nhà hết sức căng thẳng. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp sắp bùng nổ. Câu trích dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

  “Nếu dân tộc hóa mà phát triển tới các điểm thì tức là tới chỗ thế giới hóa đó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú ý tới văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được một địa vị ngang với nền văn hóa thế giới. Mình đã hưởng cái hay của người thì mình cũng phải có cái hay cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả”.

  Điều bác Hồ nghĩ về văn hóa trích dẫn ở trên không phải nhất thời bột phát mà nằm trong tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Người, nhằm thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên. Thật vậy, ngay sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ một thời gian ngắn, Người kêu gọi “kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.

  Người coi “Văn hóa là một mặt trận”. Thắng lợi của dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, chính là thắng lợi của giá trị truyền thống Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam.

  Lấy ý kiến trên của chủ tịch Hồ Chí Minh, soi rọi vào lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa nước ta và thế giới trước đây và hiện nay, ta càng thấy tầm nhìn chiến lược và những nội dung mang tính định hướng đúng đắn của Người :

  “Dân tộc hóa mà phát triển tới cực điểm thì tức là tới chỗ thế giới hóađó”. Tư tưởng này của Bác giữ vai trò rất quan trọng trong định hướng lĩnh vực giao lưu văn hóatrong thời đại ngày nay. Tư tưởng này chỉ ra con dường đúng đắn nhất cho nền văn hóa dân tộc có thể nâng cao tầm vóc khi đi đến với bạn bè trên thế giới, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Người ta thường nói tới toàn cầu hóa về kinh tế, về thị trường, về khoa học và công nghệ… điều đó đang và tiếp tục diễn ra. Nhưng người ta không thể nói và càng không thể chủ trương “toàn cầu hóa” về văn hóa. Nhân loại sẽ phải trả giá đắt cho chủ trương này (nếu có) và nếu chủ trương đó được thực hiện sẽ dẫn tới sự lụi tàn về văn hóa của dân tộc này hoặc dân tộc khác, bởi sự bành trướng về văn hóa của một số quốc gia mang tư tưởng bá quyền, muốn áp đặt tiêu chí về nề nếp sống, lẽ sống của họ vào đời sống tinh thần của các dân tộc khác. Nhân dân Việt Nam ta đã có truyền thống chống lại sự “đồng hóa” của phong kiến phương Bắc trong hàng ngàn năm và chống lại sự xâm lăng về văn hóa của các đế quốc trong suốt hơn một thế kỷ. Cuộc đấu tranh ấy chưa phải là đã chấm dứt trong bối cảnh hiện nay. Một trong những tư tưởng chủ đạo và biện pháp cân thiết không thể thiếu trong cuộc đấu tranh này là dân tộc hóa phải phát triển đến cực điểm như Bác Hồ đã chỉ rõ .

  “Đã hưởng cái hay của người ta thì mình cũng phải có cái hay cho người ta hưởng. Mình đừng chịu vay mà không trả”. Tiếp tục dòng suy nghĩ vừa nêu trên, Bác Hồ quan niệm sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc bao giờ cũng diễn ra hai chiều nhận và cho. Cho trong giao lưu văn hóavới thế giới có nghĩa là góp vào kho tàng văn hóa nhân loại những giá trị đỉnh cao của dân tộc mình, dân tộc được vẻ vang vì đã làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân loại. Nhận trong giao lưu văn hóavới thế giới có thể dẫn tới một trong hai hệ quả: được hoặc mất. Sẽ là được nếu ta có ý thức chọn lọc những tinh hoa để tiếp nhận và góp phần làm giàu thêm vốn văn hóa của dân tộc. Sẽ là mất nếu du nhập bừa bãi văn hóa bên ngoài, không qua sàng lọc thì hậu quả sẽ khó lường.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập chuyện vay và trả trong giao lưu văn hóa không phải là chuyện vay trả thông thường. Vay ở đây là hưởng cái hay của dân tộc khác, là tiếp nhận tinh hoa của nhân loại, làm giàu thêm đời sống tinh thần của dân tộc mình. Trả ở đây là dân tộc ta có cái hay cho các dân tộc khác hưởng, là phải tiếp tục sáng tạo những văn hóa đỉnh cao nhằm đến được với thế giới trong niềm tự hào chính đáng, trong cách làm giàu thêm kho tàng văn hóa nhân loại. Trong giao lưu văn hoá, trả đồng nghĩa với sự cống hiến, điều đó không làm cho dân tộc ta nghèo đi trong đời sống tinh thần, mà trái lại văn hóa dân tộc tiên tiến sẽ được nhân rộng ra.

  Chủ động và luôn luôn mở rộng cánh cửa để đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới là một nét đặc sắc trong quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc của chúng ta. Tục ngữ ta có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Điều này đến hôm nay vẫn còn rất đúng trên đường đi tới của nền văn hóa dân tộc. Tục ngữ cũng có câu: “Đem chuông đi đấm xứ người” nhắc nhở chúng ta hãy sáng tạo nhiều giá trị văn hóa cao, đậm đà bản sắc dân tộc để giới thiệu với các nước, trước hết là giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao lưu văn hóa được thể hiện khá đậm nét trong câu nói của Người từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng ta hiểu và nhận ra được rất nhiều bài học sâu sắc, hết sức bổ ích cho cuộc hội nhập với thế giới hôm nay trên phương điện văn hoá./.

  Trang Thanh
  Theo Chuyên san Giáo dục - 1/2012


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Hoài Trung @ 09:46 07/05/2012
  Số lượt xem: 655
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến