Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VĂN BẢN MỚI > Tin tức - Sự kiện >

  Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ(7-5-1954 – 7-5-2012)

  Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2012) Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay (07/05/2012)

  Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi, một kỳ tích vẻ vang như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thời đại mới.

   Đánh giá ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.   

   Với tinh thần “tất cả để đánh thắng”, cả nước cùng ra trận, cả nước cùng đánh giặc trên khắp mọi chiến trường. Nhân dân khắp mọi miền đất nước vừa tích cực động viên chồng con, anh em tòng quân, nhập ngũ lên đường ra tiền tuyến; gia nhập lực lượng vũ trang địa phương đánh địch tại chỗ; đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu, vừa tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm để bộ đội “ăn no, đánh thắng”.    

  Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 là một điển hình thành công của chiến tranh nhân dân Việt Nam về sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích), về sự phối hợp giữa vận động chiến và du kích chiến, giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch, giữa chiến trường chính và chiến trường phối hợp. Với các đòn tiến công chiến lược đó, ba lực lượng ấy dựa vào nhau, cùng xây dựng, phát triển, kết hợp và phối hợp với nhau tạo thành sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. 

  Sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thể hiện trong Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối chính trị, quân sự; nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đồng thời còn bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. 

  Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khả năng huy động tổng lực của toàn dân, toàn quân và của cả dân tộc.  Đây là lần đầu tiên chúng ta huy động 5 đại đoàn chủ lực mạnh tập trung cho một trận quyết chiến chiến lược. Với khoảng 230.000 thanh niên xung phong, dân công tình nguyện vượt hàng trăm cây số trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, phương tiện thô sơ, lại thường xuyên bị địch đánh phá… để mở đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược... không quản ngày đêm, không sợ gian  khổ,  hy sinh, dũng cảm mưu trí, quyết tâm đưa hàng ra mặt trận, bảo đảm cho bộ đội chiến đấu kịp thời.

  Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của 9 năm kháng chiến anh dũng đầy gian khổ hy sinh, là thắng lợi của sức mạnh đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, là thắng lợi của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Đây là chiến thắng điển hình nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do, đã bẻ gãy ý chí xâm lược của các thế lực đế quốc gây chiến, buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

  Kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, tuổi trẻ và nhân dân khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào, kế thừa và phát huy những bài học quý báu của chiến thắng, trong đó có bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết, động viên sức mạnh của toàn hệ thống chính trị - xã hội và nội lực trong nhân dân. Cùng với sự đổi thay kỳ diệu của đất nước trong hòa bình càng nhắc nhở chúng ta phải ra sức phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha, anh. Do vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của đất nước, chính sách phát triển kinh tế -xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng, từ đó ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

  Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức mới hiện nay, đặc biệt khi mà các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, đòi hỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa quyết định. Chúng ta sẽ không thể động viên được quần chúng, không thể huy động được các nguồn lực trong dân cho sự nghiệp đổi mới nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không hết lòng vì nước, vì dân, không gương mẫu đi đầu. Những năm qua, một số cán bộ, đảng viên suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nguyên tắc của Đảng bị vi phạm, đang làm giảm uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng. 

  Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đồng tâm, nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong nhiệm vụ cách mạng mới, như đã từng tiên phong gương mẫu trong chiến đấu. Đây cũng là nhân tố quyết định đưa sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

   NGUYỄN THANH HOÀNG 


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Hoài Trung @ 09:27 07/05/2012
  Số lượt xem: 367
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến