Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VĂN BẢN MỚI > Văn bản mới > Sở GD&ĐT >

  Kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Học sinh – Sinh viên tại các cơ sở GDĐT năm học 2013 – 2014

  Thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên (HSSV), ngoại khóa và y tế trường học năm 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các kế hoạch phối hợp liên ngành trong năm học 2013 - 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Công tác Học sinh – Sinh viên tại các cơ sở giáo dục năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:

  I. Mục đích yêu cầu

              - Kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình, thực trạng công tác HSSV, ngoại khóa, y tế trường học, sinh hoạt hè và hoạt động của Dự án Sữa học đường;

  - Tìm hiểu mức độ thông tin, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung chỉ đạo của ngành. Qua đó, phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; tìm giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị; đồng thời, có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

  - Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, VC, NV trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

  II. Nội dung

  1. Hoạt động kiểm tra, khảo sát chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

  - Việc triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành, đoàn thể, địa phương (hoạt động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác ngoại khóa, Đoàn – Đội và phong trào thiếu nhi trường học, việc thực hiện Sổ rèn luyện Đội viên, Trường học thân thiện – Học sinh tích cực, Chương trình Phát triển thanh niên, y tế học đường, Dân số - KHHGĐ, Chương trình hành động Vì trẻ em, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, Luật An toàn giao thông, Sinh hoạt hè, công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, Dự án Sữa học đường,…).

  - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện;

  - Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác HSSV.

  2. Nội dung làm việc tại các đơn vị, theo thứ tự:

              - Lãnh đạo đơn vị giới thiệu thành phần tiếp đoàn kiểm tra.

              - Đại diện đoàn kiểm tra nêu mục đích, yêu cầu và nội dung làm việc.

              - Đại diện đơn vị báo cáo tóm tắt việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của ngành, những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến công tác HSSV, ngoại khóa, y tế trường học,…(không quá 15 phút).

              - Đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện thông qua các văn bản, hồ sơ, sổ sách có liên quan đến những nội dung trên; sau đó, khảo sát hoạt động bằng phiếu thông tin tại đơn vị.

  - Đoàn kiểm tra chụp ảnh hoạt động để báo cáo.

  III. Hình thức, thời gian kiểm tra

  1. Hình thức kiểm tra:

  - Sở GDĐT thành lập 02 đoàn kiểm tra, khảo sát các nội dung trên.

  + Đoàn 1: Đại diện Ban Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo và chuyên viên phòng CT.HSSV, đại diện các phòng trực thuộc Sở GDĐT có liên quan.

  + Đoàn 2: lãnh đạo và chuyên viên phòng CT.HSSV, đại diện các phòng trực thuộc Sở GDĐT có liên quan.

  - Tại mỗi điểm kiểm tra, đoàn sẽ làm việc với các thành phần như sau:

  + Đối với phòng GDĐT: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phụ trách các nội dung có liên quan.

  + Đối với trường học: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách ngoài giờ, Bí thư Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên – Tổng phụ trách Đội (trường Tiểu học và THCS), Cán bộ y tế trường học, GV đại diện tổ bộ môn Thể dục.

  - Đoàn sẽ phát ngẫu nhiên phiếu thu thập thông tin cho giáo viên và học sinh của trường về các nội dung kiểm tra, khảo sát của đoàn (dự kiến 10 giáo viên/trường, 20 HS/khối lớp, không khảo sát HS khối 1 và 2 đối với các đơn vị vùng khó khăn).

  - Ngoài các thành viên được chỉ định, tuỳ tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể mời hoặc cử thêm thành viên tham gia.

  2. Thời gian kiểm tra:

  Từ tháng 03/2014 đến tháng 07/2014.

  (Lịch kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể đến từng đơn vị trước 01 tuần khi đoàn kiểm tra đến làm việc).

  VI. Tổ chức thực hiện

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

  - Giao phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tham mưu, xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát và trình cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra 01 tuần.

  - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra với những nội dung trên.

  - Giao Văn phòng Sở GDĐT bố trí phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi có lịch cụ thể.

  2. Các phòng GDĐT, trường THPT trong tỉnh:

  Triển khai kế hoạch kiểm tra đến từng CB, VC, HS tại đơn vị và chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra.

  3. Kinh phí:

  Kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

  Trên đây là kế hoạch kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Công tác Học sinh – Sinh viên tại các cơ sở giáo dục năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Hoài Trung @ 08:02 06/02/2014
  Số lượt xem: 359
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến