Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VĂN BẢN MỚI > Tin tức - Sự kiện >

  Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đàotạo giai đoạn 2012-2015

  Ngày 23  tháng 4  năm 2012, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý đã ký Quyết định số 1562/QĐ-BGDĐT về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2015.

  Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ngành từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tạo sự tác động tích cực trong quản lý hành chính nhà nước đối với giáo dục đào tạo, tạo bước chuyển biến mới trong ngành giáo dục.

  Theo kế hoạch, Bộ sẽ thực hiện cải cách hành chính đối với 07 nội dung, cụ thể như sau: Cải cách thể chế với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước về giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; Xây dựng hệ thống cơ quan quản lý giáo dục từ Trung ương tới địa phương thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành quản lý nhà nước về giáo dục của Chính phủ, các Bộ và UBND các cấp; Chuyển đổi phương thức quản lý giáo dục từ quản lý hành chính, quản lý số lượng sang quản lý chất lượng.

  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế về giáo dục nhằm phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ, thực chất cho các cơ sở giáo dục cả về thực hiện nhiệm vụ, nhân lực và tài chính, tạo môi trường bình đẳng để các cơ sở giáo dục có đủ điểu kiện cung cấp được dịch vụ giáo dục tốt nhất cho xã hội; Tách hoàn toàn quản lý nhà nước về giáo dục của cơ quan quản lý giáo dục các cấp với quản lý của các cơ sở giáo dục.

  Cải cách thủ tục hành chính cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản và minh bạch; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà người dân, cơ sở giáo dục phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

  Cải cách, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của Bộ và các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại cho phù hợp khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp.

  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ và năng lực thực thi công vụ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

  Cải cách tài chính công với mục tiêu thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, xây dựng kế hoạch chi tiêu đầu tư trung hạn 3 năm; dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và cải tiến quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

  Hiện đại hoá hành chính với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và quản lý điều hành của Bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội và sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công; Đẩy mạnh triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.

  Cải cách công tác chỉ đạo điều hành với mục tiêu nhanh nhạy, quyết liệt, liên tục, kịp thời, thông suốt và hiệu quả thể hiện tính sáng tạo và sự quyết tâm triển khai cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn mới. Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính góp phần tạo sự chuyển biến mới trong ngành giáo dục.

  Minh Thư         

  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Hoài Trung @ 09:01 25/04/2012
  Số lượt xem: 535
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến