Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Gốc > VĂN BẢN MỚI > Thông báo >

  CV 467/SGDĐT_GDTrH "Tổ chức cuộc thi giải toán cấp toàn quốc"

  UBND TỈNH AN GIANG

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   
     
   

             Số : 467/SGDĐT-GDTrH

  V/v tổ chức cuộc thi giải Toán

  cấp toàn quốc qua Internet năm 2012

                           

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
     
   

                       An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2012

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị liên quan

   

  Căn cứ Công văn số 1474/BGDĐT-GDTrH ngày 16/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán và Olimpic tiếng Anh cấp toàn quốc qua Internet năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể như sau:        

   

  1. 1.       Thời gian: 21/04/2012. Lịch thi cụ thể cho các khối lớp như sau:

   

  Ca thi

  Khối lớp

  Thời gian thi

  Ca 1

  9

   8 giờ 00    đến    9 giờ 00

  Ca 2

  5

  10 giờ 00    đến   11 giờ 00

           

  Lưu ý:  Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 21/04/2012 để dự lễ khai mạc kỳ thi.

   

  1. 2.       Địa điểm: Trường THCS Lý Thường Kiệt, Tp. Long Xuyên.

   

  1. 3.       Kinh phí:Theo quy định hiện hành.

   

   

  Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện đúng nội dung công văn này./.

   

                                                        

  Nơi nhận:

  -      Như trên;

  -      Ban GĐ Sở;

  -      Lưu: VT, GDTrH.

   

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

  (Chữ ký, con dấu)

   

   

  Phan Ngọc Trinh

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Hoài Trung @ 08:51 18/04/2012
  Số lượt xem: 402
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến