Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thông báo thay đổi địa điểm thi tốt nghiệp ĐHTX khóa ngày 01 - 02/12/2012

  8464732 Do trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu đang sửa chữa cơ sở vật chất nên Cơ sở tiếp nhận chương trình Đào tạo từ xa An Giang thông báo đến học viên thây đổi địa điểm thi Tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa - khóa ngày 01 - 02/12/2012 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên đã đủ điều kiện thi tốt nghiệp và được Trung tâm Đào tạo từ xa Huế thông báo thi tốt nghiệp - Khóa ngày 01, 02/12/2012 như sau: 2. Địa điểm: Trường...

  Chiêu sinh các lớp đại học đào tạo từ xa năm 2013

  8274334 Căn cứ thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo từ xa năm 2013 của Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế, Cơ sở tiếp nhận Chương trình đào tạo từ xa - Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo từ xa năm 2013 (khóa 17) tại An Giang như sau: (Chi tiết trong file đính kèm) Tập tin đính kèm: ...

  Một số văn bản quản lý nhà nước về giáo dục trung học

  Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số...

  Công văn về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giảng dạy

  Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/ATGT ngày 06/7/2012 của Ban an toàn giao thông và công văn số 66/HĐND-TT ngày 12/9/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc hạn chế uống rượu, bia trong giờ làm việc và tiếp khách, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây: 1. Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo không...

  Thủ tục chuyển trường trong tỉnh và ngoài tỉnh

  7944761 Thủ tục chuyển trường ngoài tỉnh ( 2 ) Thủ tục chuyển trường trong tỉnh ( 1 )...

  KH tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vào đào tạo năm 2012-2013

  Danh sách file đính kèm: (Nhắp chuột vào tên file để mở) QD 844.pdf ...

  Hướng dẫn "Đăng ký dự thi và Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT" năm học 2011-2012

  7565499 Căn cứ qui chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD-ĐT An Giang hướng dẫn việc đăng ký dự thi và kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 như sau: Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm. Tập tin đính kèm: ...